دی ۵, ۱۳۹۶

ارتباط با ما

آدرس و شماره تلفن


آدرس : اروميه شهرک صنعتی کریم آباد

تلفن : ۳۲۳۶۵۴۴۴ ۰۴۴ ۹۸+

نمابر :۳۲۳۵۸۸۶۸ ۰۴۴ ۹۸+

همراه:۰۹۱۴۳۴۶۷۰۲۴

پست الکترونيکي : smartclean27@gmail سعر فياجرا.com

کدپستي : ۵۷۱۴۸۹۴۴۷۳

دفتر فروش تهران : ۰۲۱۶۶۱۲۲۵۳۶

دفتر فروش اصفهان : ۰۳۱۳۳۳۳۲۰۴۲

دفتر فروش همدان : ۰۸۱۳۴۲۴۳۹۵۹

دفتر فروش کرمانشاه : ۰۸۳۳۷۲۱۲۶۹۰

دفتر فروش ساري : ۰۱۱۳۳۳۹۰۸۴۹

دفتر فروش مشهد: ۰۵۱۳۶۶۱۰۶۶۰

دفتر فروش تبريز : ۰۴۱۳۴۴۲۱۶۳۲