بهمن ۲۸, ۱۳۹۶

تست فشار ریل سوخت و پمپ بنزین

ابزارمخصوص تست فشار پمپ بنزین و ریل سوخت اسمارت کلین موتورهای انژکتوری بنزینی

 

دستگاه تست فشار پمپ بنزین وریل سوخت

این محصول قابلیت تست فشار پمپ بنزین و ریل سوخت خودرو های بنزینی در حالت موتور روشن و موتور خاموش را دارد و فشار واقعی پمپ بنزین را اندازه گیری می نماید edpharmacie.fr.