فوریه 17, 2018

محلول تست انژکتور

محلول تست انژکتور /Smart Clean

 

این محلول صرفاً جهت تست انژکتور بر روی دستگاههای انژکتور استفاده میشود و جهت شستشوی روی

کار و رسوب زدایی کاربرد ندارد.

بصورت ظروف 2.5 لیتری عرضه می شود و هر کارتن حاوی 6 بطری می باشد.

بصورت ظروف 600سی سی عرضه میشود و هر کارتن حاوی 20 بطری میباشد .