بهمن ۲۸, ۱۳۹۶

محلول شستشوی انژکتور

محلول شستشوی انژکتور  Smart Clean

 

 

۱-در باک دستگاههای شستشوی انژکتور ریخته میشود :

الف : انژکتورها را که بر روی دستگاه بسته شده اند شستشو میدهد

ب : در حالت شستشوی روی کار جایگزین سیستم سوخت رسانی موتور میشود و توسط دستگاه انژکتورشور و با فشار معین به ریل سوخت تزریق میشود و به صورت خالص یا اختلاط با ۲ برابر بنزین بعنوان سوخت موتور عمل کرده و ضمن تمیز کردن و رسوب زدایی ریل سوخت و انژکتورها ، محفظه احتراق و سوپاپها را نیز پاک و عاری از دوده و رسوب می نماید.

-بصورت ظروف یک لیتری عرضه میشود و هر کارتن حاوی ۱۲ بطری میباشد.

-بصورت ظروف ۲٫۵ لیتری عرضه میشود و هر کارتن حاوی ۶ بطری میباشد.

-بصورت ظروف ۴ لیتری عرضه می شود و هر کارتن حاوی ۶ بطری میباشد.

-بصورت ظروف ۵ لیتری عرضه می شود و هر کارتن حاوی ۴ بطری می باشد