بهمن ۲۸, ۱۳۹۶

محلول شستشوی اولتراسونیک

محلول شستشوی اولتراسونیک Smart Clean

 

 

 

این محلول داخل وان یا حوضچه دستگاههای اولتراسونیک صنعتی یا دستگاههای شستشوی انژکتور که از سیستم اولتراسونیک استفاده می کنند ریخته میشود و با جنبش مولکولی ناشی از عملکرد امواج اولتراسونیک رسوب های موجود در قطعات را از بین می برد .

   .بصورت ظروف ۱ لیتری عرضه میشود و هر کارتن حاوی ۱۲ گالن میباشد.

.بصورت ظروف ۲٫۵ لیتری عرضه میشود و هر کارتن حاوی ۶ بطری میباشد 

 .بصورت ظروف ۴ لیتری عرضه میشود و هر کارتن حاوی ۶ بطری میباشد.

 -بصورت ظروف ۵ لیتری عرضه می شود و هر کارتن حاوی ۴ یطری می باشد.