در مورد انژکتور بیشتر بدانیم

انژکتور از اعضای اصلی و مهم خودروهای دارای سیستم سوخت رسانی با کنترل الکترونیک میباشد که با دستورات صادره از ECU اجازه مقدار معینی از سوخت را در زمان بین ۳ الی ۱۵ میلی ثانیه به محفظه سیلندر میدهد.

انژکتور خودرو

آلودگی  انژکتور منجر به افزایش اندازه ذرات سوخت تزریق شده گردیده و در نتیجه احتراق کامل انجام نگرفته و باعث افزایش آلاینده ها و کاهش قدرت موتور میگردد.

رسوب ناخالصیهای سوخت در داخل انژکتور عملکرد آنرا به شدت مختل می نماید . بطور مثال رسوبی در حدود ۶ میکرون تزریق سوخت از انژکتور را در حدود ۲۵% کاهش میدهد.

مشکلات انژکتور روی عملکرد و عمر سایر تجهیزات کنترل آلاینده ها مانند سنسور اکسیژن و کاتالیست تأثیر سوء میگذارد.

سیستم الکترونیکی عیب یاب قادر به تشخیص عیوب انژکتور که غالباً زمینه مکانیکی دارند نمیباشد ( بجز از کار افتادگی کامل انژکتور )

انژکتور  آخرین قطعه ای است که معمولاً در عیب یابی مورد ظن قرار میگیرد که این امر باعث صرف هزینه بی نتیجه برای رفع اشکال موتور و تعویض قطعات دیگر که خرابی آنها معلول کارکرد بد انژکتور است میگردد .

با توجه به خصوصیات فوق کنترل و شستشوی دوره ای انژکتورها در هر ۴۰۰۰۰ کلیومتر ضرورت داشته و پس از شستشو نتایج زیر حاصل میگردد.

  • انژکتورها تمیز میشوند
  • سوپاپها تمیز میشوند
  • محفظه احتراق خودرو تمیز میشود
  • موتور سریع روشن میشود
  • مصرف سوخت کاهش می یابد و احتراق کامل صورت میگیرد cialis fiyat
  • قدرت موتور افزایش پیدا میکند
  • ذرات معلق در خروجی اگزوز کاهش می یابد
  • با کم شدن مواد آلاینده به پاکیزگی محیط زیست کمک میشود.

پاسخ دهید